คอร์ดเพลง ทรงพระเจริญ Room39 รูม39

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

ทรงพระเจริญ Room39 รูม39

Room39 ทรงพระเจริญ cover คอร์ดเพลง ทรงพระเจริญ Room39
คอร์ดเพลง ทรงพระเจริญ Room39 (รูม39)
เนื้อเพลง ทรงพระเจริญ รูม39

[ ดนตรี ]

อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไร
เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน
อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทน
แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร

*
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม

**
ทรงพระเจริญ..ยิ่งยืนนาน
ขอจงทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์

[ ดนตรี ]

กี่ปีมาแล้วที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย
โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา
จนบัดนี้พระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลือบรรเทา
และคงเฝ้าทำเพื่อพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย

| * | ** |

[ ดนตรี ]

| * | ** |

ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์

[ ดนตรี ]