คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์ น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ cover คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์
เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์

[ ดนตรี ]

หยดน้ำตาคนไทยไม่ยอมหยุดไหล
วันที่หัวใจชาวไทยแหลกสลาย
70 ปี ที่ร่มเย็น..พ่อเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่..
ปกคลุมทั่วผืนดินไทย วันนี้พ่อจากไป
น้ำตาคนไทยยังไหลริน

*
เสียงคนไทยร่ำร้อง พ่อมองและได้ยิน
พ่อยังทรงถวินถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทย
เราชาวไทยทุกคน..สำนึกบุญคุณอันยิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
พ่อหลวงของไทย..สถิตย์อยู่ในใจเรา

**
หยดน้ำตาไม่ยอมหยุดไหล เราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อ
แผ่นดินสยามสานทอรวมเป็นหนึ่งใจ
พระภูมิพลราชา..คือพ่อผู้ให้อันยิ่งใหญ
วันนี้น้ำตาชาวไทย..ไม่ยอมหยุดไหล
พวกเราชาวไทย..อาลัยพ่อของแผ่นดิน

[ ดนตรี ]

| * | ** |

น้ำตาไม่ยอมหยุดไหล
พวกเราชาวไทย..อาลัยพ่อของแผ่นดิน..