คอร์ดเพลง รักพ่อ ปุ๊กกี้เงินล้าน ศิลปินประเทศลาว

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

รักพ่อ ปุ๊กกี้เงินล้าน ศิลปินประเทศลาว

ปุ๊กกี้เงินล้าน รักพ่อ cover คอร์ดเพลง รักพ่อ ปุ๊กกี้ เงินล้าน
คอร์ดเพลง รักพ่อ ปุ๊กกี้ เงินล้าน
เนื้อเพลง รักพ่อ ปุ๊กกี้ เงินล้าน

[ ดนตรี ]

คำว่าพ่อ..บ่อาจเปรียบไดกับคำใด 
คำนี้ยิ่งใหญ่ ความหมายเกินจะบรรยาย
เป็นคำเว้าสั้น ๆ แต่มีความหมายจากใจ
สื่อความหมาย เป็นตัวแทนของความเมตตา

ฮ้อยดวงใจฮ่วมกันด้วยความปราณี
สั่งสอนลูกนี้ให้เป็นคนดีของสังคม
มีจิตใจเมตตา หมั่นศึกษาศิลธรรม..
จริยธรรม แล้วทำแต่คุณงามความดี

*
แต่แล้วก็ถึงวัน วันที่พ่อนั้นต้องจากไป
น้อมส่งด้วยใจ ให้พ่อไปสู่สวรรค์
ก่อนที่พ่อจะจากลา พ่อยังย้ำเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะจากไป ให้เจ้าเฮ็ดดีทำดี

คุณของพ่อ..นั้นเปรียบดั่งภูเขากล้า
คุณท้องมารดา..เปรียบเหมือนดังฟ้ากับดิน
พระคุณล้นพ้นยิ่งใหญ่ บ่อาจทดแทนหมดสิ้น
ชาติหน้ามีจริง ขอเป็นลูกพ่อตลอดไป

[ ดนตรี ]

| * |

ชาติหน้ามีจริง ขอเป็นลูกพ่อทุกชาติไป

[ ดนตรี ]