คอร์ดเพลง องค์เดียวในโลก ไชยา มิตรชัย

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

องค์เดียวในโลก ไชยา มิตรชัย

ไชยา มิตรชัย องค์เดียวในโลก cover คอร์ดเพลง องค์เดียวในโลก ไชยา มิตรชัย
คอร์ดเพลง องค์เดียวในโลก ไชยา มิตรชัย
เนื้อเพลง องค์เดียวในโลก ไชยา มิตรชัย

[ ดนตรี ]

แผ่นดินไทยไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดิน
เป็นน้ำทิพย์ริน..เย็นเกล้าเกษา
ตั้งแต่สมัย..สุโขทัย อยุธยา
เรื่อยลงมา..ถึงกรุงเทพเมืองฟ้าอมร

ประวัติศาสตร์ไทย บอกเล่าไว้ให้โลกเลื่องลือ
แผ่นดินนี้คือ..ถิ่นที่คลายร้อน
เพื่อนบ้านโหยหิว ซัดเซพเนจร
มีที่หลับนอน ข้าวน้ำกินฟรี

ทั่วโลก..คงอิจฉาเรา
น่าเศร้า เรามีแต่เขาไม่มี
มีความห่วงหา..อาทรทุก ๆ นาที
มีความปราณี..จากองค์พระเจ้าแผ่นดิน

*
เด็ดดอกบัวจากริมน้ำแล้วนั่งพนม
บอกทั้งอินทร์พรหม..ให้รู้ว่าผู้ทรงศีล..
เหนื่อยนักแล้ว ดวงแก้วของแผ่นดิน
โอ้พระภูมินทร์ โลกนี้มีเพียงองค์เดียว

[ ดนตรี ]

| * |

[ ดนตรี ]