คอร์ดเพลง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป อัสนี วสันต์ โชติกุล

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป อัสนี วสันต์ โชติกุล

อัสนี วสันต์ โชติกุล ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป cover คอร์ดเพลง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป อัสนี วสันต์ โชติกุล
คอร์ดเพลง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป อัสนี วสันต์ โชติกุล
เนื้อเพลง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป อัสนี วสันต์ โชติกุล

[ ดนตรี ]

คนไทยที่แท้..รู้ดีในหัวใจ
เรื่องราวอันมากมาย..ที่ทรงได้ทำ 
เหนื่อยแบกภาระ ผู้คนบนแผ่นดิน..
ได้มีและได้กิน มีความหวังงดงาม 

*
บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ
กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม 

**
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ
จะต้องเหนื่อยล้าโรยแรงเท่าไร
จะขอจงรักภักดี..(ทุกชาติไป)

ราชาแห่งไหน..ที่มีในนิทาน
ที่เด็ก ๆ เคยอ่าน อยู่สุขสันต์สวยงาม
ราชาแห่งนี้ ท่านทรงงานและงาน
หลายสิบปีพ้นผ่าน..ยังทรงสร้างทำ

| * | ** |

ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า พลานามัยเกษมสำราญ 
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า ยิ่งยืนยิ่งยงชั่วกาล..

[ ดนตรี ]

| ** | ( x2 )