คอร์ดเพลง ฮักเจ้าโร้ม้าย, เอก บ๊อกเซอร์, Boxer

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

ฮักเจ้าโร้ม้าย, เอก บ๊อกเซอร์, Boxer

ฮักเจ้าโร้ม้าย cover คอร์ดเพลง ฮักเจ้าโร้ม้าย เอกบ๊อกเซอร์
คอร์ดเพลง-ฮักเจ้าโร้ม้าย-เอกบ๊อกเซอร์
เนื้อเพลง ฮักเจ้าโร้ม้าย เอก Boxer

[ ดนตรี ]

*
ฮักเจ้า ฮักเจ้าหลาย ฮู้บ่ว่าอ้ายฮักเจ้ามากกว่าผู้ใด๋
มอบดวงใจให้เจ้าผู้เดียวผู้นี้ บ่ยอมให้ไผ
มีผู้สาวแนมมองมาทางอ้าย ฮู้บ่อ้ายบ่เคยสนใจ
มีแต่เจ้าผู้เดียว บ่มีไผ..ฮู้บ่

รัก กูรักมึงมาก มึงโร้ม้ายว่ากูรักมึงมากหว่าใคร
ให้ดวงใจ ให้มึงคนเดียวคนนี้ ไม่ยอมให้ใคร
มีสาว ๆ หยบแลมาทางกู โร้หม้ายกูไม่เคยสนใจ
มีแต่มึงคนเดียว ไม่มีใคร..มึงโร้ม้าย

**
อ้ายฮักเจ้าอีหลี อ้ายบ่มีผู้ใด๋
ฮักเจ้าสุดดวงใจ ฮู้บ่หัวใจมันฟ้อง
กูรักมึงจริง ๆ กูไม่เคยมีใคร
กูรักมึงหมดหัวใจ โร้ม้าย..ว่ากูรักมึง

[ ดนตรี ]

| * |

[ ดนตรี ]

| ** |

มีแต่เจ้าผู้เดียว บ่มีไผ..มึงโร้ม้าย