คอร์ดเพลง เห่เล, ไทลากูน

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

เห่เล, ไทลากูน

ไทลากูน เห่เล cover คอร์ดเพลง เห่เล ไทลากูน คอร์ดเพลง-เห่เล-ไทลากูน
เนื้อเพลง เห่เล ไทลากูน

*
ชาวเลเร่ร่อนมา ร่องเรือเหนือคงคา ฝากกายไว้ในเล

[ ดนตรี ]

**
เห่ เฮ้.... เห่ เฮ....
เห่ เฮ้....  เห่ เฮ....

ชีเอยหนอชีวา กรรมมาแต่ปางไหน
จับปลาหาเลี้ยงกาย ทำงานกลางคลื่นลม
ยามใดคลื่นลมดี ได้ปลาดั่งใจสม
ลูกเมียคลายระทม เงินทองมีเต็มมือ

โซ่ทองคล้องใจพ่อ จะส่งเจ้าเรียนหนังสือ
ปริญญาอันเลื่องลือ ที่เขาถือแทนหน้าตา
ยึดหลักคุณความดี เป็นศรีแก่ตาหน้า
ร้อยใบปริญญา ค่าเพียงเศษธุลี

| ** |

[ ดนตรี ]

เสร็จสรรพจับเครื่องมือ ฟ้าเบิกฤกษ์ยามดี
บวงสรวงชลนที ระลึกคุณคงคา
ลมคลั่งทะเลครวญ จำใจต้องไปหา
จำต้องไปหาปลา แลหลังวังเวงใจ

คำนึงถึงลูกเมีย ยามไกลใจโหยหาย
ถ้าโชคดีได้เห็นกาย หากโชคร้ายหายลับตา
ทอดย่างก้าวลงเรือ สายตาจ้องไปหน้า
ล่องเรือเหนือคงคา ฝากกายไว้ในเล

| ** | ** |

| * |