คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่, สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

สวัสดีปีใหม่, สุนทราภรณ์

สุขกันเถอะเรา cover คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่ สุนทราภรณ์ คอร์ดเพลง-สวัสดีปีใหม่-สุนทราภรณ์
เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่-สุนทราภรณ์

[ ดนตรี ]

*
สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
สำราญ สำเริง บันเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป อย่าได้ผูกใจอาวรณ์
จับมือกันไว้ อวยชัย อวยพร สุขสโมสรเริงรมย์
ความพลั้งพลาดล่วงเกิน อย่าหมางเมินระทม
รวมน้ำใจให้เกลียวกลม จงถืออารมณ์อภัย

| * |

แย้ม ยิ้ม ยินดี ปรีเปรมดิ์ สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรี
ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง ตั้งต้นทุกทางอย่างดี
มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

| * |

[ ดนตรี ]