คอร์ดเพลง กะซ่างอ้ายบ่ติดใจ, ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

กะซ่างอ้ายบ่ติดใจ, ไหมไทย หัวใจศิลป์

cover คอร์ดเพลง กะซ่างอ้ายบ่ติดใจ ไหมไทย หัวใจศิลป์ คอร์ดเพลง-กะซ่างอ้ายบ่ติดใจ-ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อเพลง กะส่างอ้ายบ่ติดใจ ไหมไทย
[ ดนตรี ]

แม่นไทบ้านส่า ว่าเจ้าไปให้เขากอด
อ้ายกะสิหูหนาตาบอด ทำท่าว่าบ่จักหยัง
กลั้นความรู้สึก แม้ว่าน้ำตาต้องพัง
ทั้งที่อยากฮ้องดังๆ ออกไปสวนความเป็นจริง
 
ได้ยินจนวิน คำว่าเขาหย่องจนแหลก
ให้เขาซีกต่อนปลาแดก ปลาเข็งแล้วบ่ยอดหญิง
กับเขาคนนั้น คือสิดีจนเจ้าถืกคิ่ง
แต่อ้ายคนที่รักจริง กะยอมรับได้ทุกอย่าง

*
กะซ่าง กะซ่าง ทุกอย่างอ้ายบ่ติดใจ
คิดว่าให้ทานเขาไป บ่เป็นหยังดอกเอวบาง
อ้ายยอมโง่เขลา รับเอาเดนเขาดอกนาง
สิยอมเล็มก้าง ล้างถ้วยที่เขากินแล้ว

**
ยังฮักคือเก่า ถึงเจ้าสิถืกเขากอด
อ้ายยอมรับได้ตลอด บ่ถือว่าน้องมีแป้ว
อ้ายถ่าเล็มลายถ้วย ที่เขามาหล๋อยจ้ำแจ้ว
พาข้าวที่เขากินแล้ว อ้ายสิเหมี่ยนดอกเด้อคนดี

[ ดนตรี ]

| * | ** |
 
พาข้าวที่เขากินแล้ว อ้ายสิเหมี่ยนดอกเด้อคนดี

[ ดนตรี ]