คอร์ดเพลง เอาผัวไปเทิร์น, ลำยอง หนองหินห่าว

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

เอาผัวไปเทิร์น, ลำยอง หนองหินห่าว

cover คอร์ดเพลง เอาผัวไปเทิร์น ลำยอง หนองหินห่าว คอร์ดเพลง-เอาผัวไปเทิร์น-ลำยอง หนองหินห่าว
เนื้อเพลง เอาผัวไปเทิร์น ลำยอง หนองหินห่าว
[ ดนตรี ]

*
เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น
เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น

| * |

[ ดนตรี ]

ทั้งเตี้ยทั้งน้อย ผัวข่อยบ่หล่อบ่ขาว
บ่สูงบ่ยาวคือผัวชาวบ้านเพิ่น
ใช้เวียกใช้งาน ขี้ค้านบ่มีไผเกิน
เรื่องเลาะเรื่องเซินเพิ่นบ่ยอมแพ้ผู้ใด๋

[ ดนตรี ]

บ้านเหนือบ้านใต้ งานใด๋กะไปแซมแลม
ไปแจกไปแถมแดนเซอร์ใจใหญ่ๆ
บัดเวียกอยู่บ้าน เฮ็ดบ่ได้ดังใจ
สิเอาไปเทิร์นผู้ใหม่..ให้มันใหญ่กว่าเก่า

| * |

[ ดนตรี ]

**
บ๊ะ! ผัวเขาสูงใหญ่ยาวอาดหลาด
คือสิดี สิดี สิดี สิดี สิดี สิดี
สิดีขนาด หุ่นเร้าใจผู้สาว
สิไปนั่งฮะ ฮะๆ ฮะๆ ฮะๆ ฮะๆ ฮะๆ
ผัวข่อยกะหวงหง่าวๆ
พออยากมอมเหล้าขาว
แล้วเอาผัวไปเทิร์น

[ ดนตรี ]

***
ทั้งเตี้ยทั้งน้อย ผัวข่อยขี้ร้ายอีหลี
แต่ก่อนแต่กี้เรื่องใด๋กะยกให้เพิ่น
แต่เดี๋ยวนี้หนา จ๊ะจ๋าปานใด๋กะเมิน
สิเอาผัวไปเทิร์น..ให้มันเบิดแนวส่ำสา

| * |

[ ดนตรี ]

| ** |

[ ดนตรี ]

| *** | * | * |

หึย! เวียกบ่การงานบ่สร้าง
ไปหาตีแต่ไก่นอกบ้าน
บัดไก่โตอยู่บ้านบ่ฮู้จักตี