คอร์ดเพลง เสียงเพรียกแห่งชีวิต, แก้ว ลายทอง

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

เสียงเพรียกแห่งชีวิต, แก้ว ลายทอง

คอร์ดเพลง เสียงเพรียกแห่งชีวิต แก้ว ลายทอง คอร์ดเพลง-เสียงเพรียกแห่งชีวิต-แก้ว ลายทอง
เนื้อเพลง เสียงเพรียกแห่งชีวิต ฤทธิพร อินสว่าง
ก้าวเดินไปบนเส้นทางโขดหิน
ชีวิตจะนำข้าไป..ที่ไหน
บทเพลงแห่งฝัน..หวานแว่วแผ่วไหว
แผ่วเบา..เหมือนดัง..สายลม

เหยียบย่ำความสับสนบนทางค้นหา
บางครั้งคนมายาเกือบฆ่าคนฝัน
เจ็บปวดแปลบ หัวใจแทบพัง
แต่ข้ายังหายใจอยู่

*
เพื่อนเอยโชคดี..ที่ยังมีแก ผู้เป็นเพื่อนแท้
เป็นไฟฉายโชน ปลอบโยนในยามอ่อนแอ
ไม่มีวันยอมแพ้..แม้เคยเพลาดพลั้ง

| * |

ก้าวเดินไปบนทางที่วางที่หวัง
แม้สิ่งดีๆหักพัง..ไปมากมาย
ลมหายใจแผ่วโพย ยังโหยหาความฝันใฝ่
ชีวิตเอยจงนำข้าไป

แต่ลมหายใจแผ่วโพย ยังโหยหาความฝันใฝ่
ชีวิตเอยจงนำข้าไป