คอร์ดเพลง Yesterday Once More, The Carpenters

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

Yesterday Once More, The Carpenters

คอร์ดเพลง Yesterday Once More คอร์ดเพลง-Yesterday Once More-The Carpenters
เนื้อเพลง Yesterday Once More
When I was young I'd listen to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times and not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again Just like a long lost friend
All the songs I love so well

*
Every sha-la-la-la,
Every wo-o-wo-o still shines
Every shing-A-ling-A-ling
That they're startin' to sing so fine

When they get to the part
Where he's breaking her heart
It can really make me cry Just like before
It's yesterday once more

Looking back on how it was in years gone by
and the good times that i had
Makes today seem rather sad
So much has changed
It was songs of love that I would sing to then
And I'd memorize each word
Those old melodies still sound so good to me
As they melt the years away.

| * |

All my best memories
come back clearly to me
Some can even make me cry. Just like before
It's yesterday once more

| * | * |