คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก, กู่แคน, GooKhaen School

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

บ่ได้ฮัก, กู่แคน, GooKhaen School

คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก กู่แคน คอร์ดเพลง-บ่ได้ฮัก-กู่แคน School
เนื้อเพลง บ่ได้ฮัก กู่แคน
บ่เคียดเลยแม้ว่าเจ้าถิ่มอ้าย มันบ่ตายดอกแค่เจ้าไม่แคร์
บ่ได้เป็นผู้แพ้ กะเพราะว่าอ้ายบ่ได้แข่งกับไผ
ให้เจ้าไปคั่นว่าเจ้าฮักเขา คั่นเขาฮักเจ้าอ้ายนี้กะแฮงสิดีใจ
เลิกกับเจ้าอ้ายกะสิหาใหม่ หามื้อได๋กะได้ส่ำผู้สาว
ฮอดยามหนาวกะต้องหาคนกอด กอดผู้ได๋กะบ่คือกอดเจ้า
กอดคนใหม่คิดฮอดคนเก่า คิดฮอดเจ้าซู้เขาคนอื่น

*
บ่ได้ฝืนความฮู้สึก แค่คิดพ้อแค่อ้ายคิดเห็น
แค่คิดฮอดเจ้าเล่นๆ เป็นจั่งได๋น้อผู้สาวเก่าอ้าย 
โอ้...... โอละน้อ

**
บ่ได้ฮัก แค่ใจอ้าย มันคิดฮอดเจ้าหลายเด้หล่า 
คิดฮอดแฮงยามกินเหล้า คิดฮอดเจ้ายามอ้ายเมาคือหมา
ถึงเฮาสิเลิกกันแล้ว ถึงเมิดแล้วคำสัญญา 
เมายามได๋อ้ายกะคึดเห็นหน้า  ส่ำผีบ้าล่ะน้อคนเมา

***
บ่ได้ฮัก แต่ใจอ้าย มันแค่คิดฮอดหลายกว่าเก่า
คงมีความสุขน้อได้อยู่กับเขา
อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮงๆ

| * | ** | ** |

คงมีความสุขน้อได้อยู่กับเขา
อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮงๆ