คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้, เอม อภัสรา

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้, เอม อภัสรา

ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ cover คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ เอม อภัสรา คอร์ดเพลง-ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้-เอม อภัสรา
เนื้อเพลง ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ เอม อภัสรา

แฟนเขาทั้งนั้น เมาหน้าฮ้านอยู่หยั่งคืน
พากันแตกอยู่วื่นๆ เทียวจับแต่มือนักร้อง
อั่นซุมโสดๆมีบ่ หล่อๆแบบไร้เจ้าของ
คั่นมีสิได้ของจอง น้องยังโสดเด้อพี

แฟนเขาทั้งนั้น นั่นๆๆๆ กะแมน
พุ่นๆๆๆ กะแมน พ้อแต่ผัวเขาอยู่เมิดปี
บ่มีแนบ้อผู้บ่าว อยากได้นำเขาเต็มที
แต่ถ่าบ่มีอีหลี อีหยังสิเกิดก็เชิญ

*
คั่นผู้บ่าวขาดแคลนเอาแฟนเขากะได้
พอเป็นยากระสัย พอได้แก้ขัดแก้เขิน
ผู้บ่าวขาดแคลน เอาแฟนเขากะได้
จั๊กว่าแฟนผุได๋ ล่ะฟ้อนเต๊อะ ฟ้อนเติ่น
ทางพุ่นกะแม่น ทางนั่นกะแม่นแฟนเพิน
สิ จุด ๆ ๆ แฟนเพิน ซะบ้อ ซะบ้อหน้อเฮา

**
แฟนเขาทั้งนั้น คนอยู่บ้านหวงบ่จ้า
ขอบอกไว้ก่อนนะคร้า บ่ได้มายั่วยวนเย้า
โสดๆ มันขาดแคลน กะเลยซอนแลนแฟนเขา
พอได้หยอกเล่นยามเหงา ไผบอกผู้บ่าวมันขาดแคลน

| * | ** |

พอได้หยอกเล่นยามเหงา ไผบอกผู้บ่าวมันขาดแคลน