คอร์ดเพลง แม่ของใคร, พรศักดิ์ ส่องแสง

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

แม่ของใคร, พรศักดิ์ ส่องแสง

คอร์ดเพลง-แม่ของใคร-พรศักดิ์ ส่องแสง
พระคุณของแม่ยากแท้เปรียบปาน
แม่ทุกข์แม่ทรมาน แม่ซมซานเลี้ยงเพียงดวงใจ
ยากใครใดหา จะมาเหมือนแกได้ไง
ควรเทิดทูนไว้ เหนือใดๆพระคุณของแม่

พรากเพียรเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอน
แกรักลูกแกแน่นอน สู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแก
ความจนทนไหว เพียงใดแม่แกไม่แคร์
ใครเล่าจะแล ดั่งแม่แกนั้นคงไม่มี

ลูกอยู่ในครรภ์ แม่นั้นลำบาก
ถึงยามตกฟาก แม่ทนทุกข์ล้นทวี
รวมดินรวมฟ้า จะหาดั่งแม่ไม่มี
แม่เราผู้นี้ ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียว

*
แขวนเปลเห่กล่อม แม่ยอมสู้ทน
แกรักลูกแกทุกคน แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียว
คนเดียวเท่านี้ เรามีแม่เราผู้เดียว
ใครเล่าจะเหลียว แม่ผู้เดียวแม่ของผู้ใด

| * |