คอร์ดเพลง 99 Problems, Hugo, ฮิวโก้, จุลจักร จักรพงษ์

เนื้อเพลง พร้อม คอร์ดกีตาร์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

99 Problems, Hugo, ฮิวโก้, จุลจักร จักรพงษ์

คอร์ดเพลง-99 Problems(Original)-Hugo
If your haven’t got problems I feel bad for you son
I got 99 problems and a bitch ain’t one

Tip my hat to the sun in the west
Feel the beat right in my chest
At the crossroads a second time
Make the devil change his mind.
Its a pound of flesh but its really a ton
99 Problems and a bitch ain’t one

If your haven’t got problems I feel bad for you son
I got 99 problems and a bitch ain’t one
99 problems, And but a bitch ain’t one.

Like broken glass under my feet
I can lose my mind in the sea
Looking for prize but I don’t blood
All I wanna drink is drink the flood
You can come inside but your friends can’t come
99 problems and a bitch ain’t one

If your haven’t got problems I feel bad for you son
I got 99 problems and a bitch ain’t one
I got 99
99, 99, 99,
99 problems
And but a bitch ain’t one.

99 problems
And but a bitch ain’t one.