คอร์ดเพลง

เพื่อนศักดิ์
บล็อกนี้ มีคอร์ด

เพื่อนศักดิ์

มึงยังมีกู เพื่อนศักดิ์,