คอร์ดเพลง

ก้องหล้า ยอดจำปา
บล็อกนี้ มีคอร์ด

ก้องหล้า ยอดจำปา

คู่คอง ก้อง ห้วยไร่, Ost นาคี, เป็นไปบ่ได้, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, 4ผู้บ่าวห่าวด๊งด๊ง, ไสว่าสิบ่กินหมา (ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน), ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ก้อง ห้วยไร่ ก้องหล้า ยอดจำปา, ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน(Original), ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, ผบทบ (โอ้ละน้อ) ก้อง ห้วยไร่, ผู้บ่าวไก่ตี, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, แรงใจไว้ล่าฝัน, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, ขายนาซื้อตั๋ว, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, สังข์ทองลองใจรจนา, ก้องหล้า ยอดจำปา, ทัศพร ทองจันทร์สวัสดี, คอยทาง(บักหำน้อย), ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, นกขุ่มน้อย, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, คิดฮอดถิ่น, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, ยังจำได้บ่, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, กรู้วววววว จบแล้ว, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, นักสู้กิโลศูนย์, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, จ่ม, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, คึดวา, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, บ่เป็นหยัง, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา, อย่าไปงึด, ก้อง ห้วยไร่, ก้องหล้า ยอดจำปา,